Často kladené otázky

Jaké jsou podmínky zápočtu?

Podmínkou zápočtu je 100% prezence na všech čtyřech přednáškách a účast na všech čtyřech zápočtových online testech. Test musí být hotový vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od data přednášky. Více informací naleznete v sekci Zápočty.

Jak bude probíhat zkouška?

Zkouška probíhá formou online testu. Test se skládá z obrazové a textové části. Na obrázcích jsou šipkou označeny anatomické útvary, které student musí správně pojmenovat úplným latinským nebo českým názvem (podle zadání). V textové části se většinou prověřují znalosti, které se nedají znázornit graficky, např. funkce nebo inervace svalu, klasifikace některých anatomických struktur. V testu mohou být i otázky s nabídkou čtyř odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Základní znalosti o funkci a stavbě jednotlivých orgánů prokazují studenti jednoduchými odpověďmi na otázky typu: „vyjmenujte části tenkého střeva“ nebo „jaké pohyby můžeme provést v loketním kloubu“.

Jak se hodnotí zkušební testy?

Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním zkoušky se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“. Celkový možný počet dosažených bodů je 40. 

Aby student dostal známku „dobře“, musí zodpovědět nejméně 70 % otázek správně, tedy obdržet 28 bodů. Pro hodnocení „velmi dobře“ musí student zodpovědět správně více než 80 % otázek (32 bodů), pro hodnocení „výborně“ musí zodpovědět správně více než 90 % otázek (36 bodů).

 Z čeho se učit na zkoušku?

Především z povinné literatury a poskytnutých informací na seminářích. Je možné využít i nahrané semináře z loňského roku na YouTube

Dostávají se kredity za splnění zápočtu, nebo až za úspěšné zvládnutí zkoušky?

Kredity se získávají pouze za zcela splněný úsek studia, tj. za udělení zápočtu a splnění závěrečné zkoušky.

Může získat student  zápočet, i když se nezúčastní některého z online zápočtových testů?
Ne,  nemůže. Pro získání zápočtu je nutné mít 100% prezenci na výuce a zároveň se zúčastnit všech čtyř zápočtových testů.

Je možné se domluvit s vyučujícím na konzultaci ohledně probírané látky?

Ano, je možné domluvit se emailem nebo osobně. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Budou termíny zkoušky i během letního zkouškového období?

Ne, vypsané budou pouze 4 termíny během zimního zkouškového období, viz sekce  Zkouška. Žádný další termín nebude vypsán

Created: 26. 9. 2016 / Upraveno: 13. 10. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák